Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım? Etkinliği

Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım? Etkinliği

Bu etkinlikte öğrenciler, “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde elde ettikleri birikimleri kullanırlar. Bu amaç ile yaşamlarında merak ve hayal ettiklerinini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışma yaparlar. Öğrencilerin ortaya çıkardıkları düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlanır.

Öğrenciler düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olan problemlerin farkına vararak olası çözüm yollarını araştırır, dener (“Daha başka?”, “Bundan başka neler olabilir?”, “Böyle olsaydı ne olurdu?” vb. sorulara yanıt ararlar.) ve belli bir çözüme ulaşırlar. Çözüme yönelik fikirlerini çizerek anlatırlar. Ortaya çıkardıkları düşünceleri ifade ederken başkaları tarafından doğru anlaşılacak nitelikte çizim yaparlar. Çözümlerini yazarak anlatırlar. Okumaya devam et