Nasıl Tanıtalım? Etkinliği

Nasıl Tanıtalım? Etkinliği

Bu etkinlikte öğrenciler, önceki sınıflarda “Yapım” kuşağında yer alan etkinliklerinde gerçekleştirdiği ürünlerden birini veya yeni yapacağı bir tasarım etkinliğindeki ürününü pazarlanabilir hâle getirmek için bir çalışma yaparlar. Bu amaçla kullanacakları ürünü/maketi elde etmede önceki etkinliklerinde verilen tasarım sürecinden yararlanırlar.

Öğrenciler ürüne yönelik tasarım etkinliklerinde gözlemlerini, yaşadıklarını dikkate alarak değiştirmeyi, geliştirmeyi düşündükleri durumları belirler ve çözüme ulaştırmak için öneride bulunurlar. Tasarımı gerçekleştirmede ürüne yönelik tasarım sürecini uygular, süreçte yaptıkları her işlemi, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Öğrenciler tasarım etkinliği sürecinde yakından takip edilir. Gereksinim duyulan bilgilere ulaşmada rehberlik yapılır. Öğrenciler tasarım sürecinde yaptıkları işlemlerin sonuçlarını öğretmeni ile paylaşırlar. Öğrencilere tasarımları için farklı açılım sağlamada yardımcı olunur.

Nasıl Tanıtalım? Etkinliği

Öğrenciler ürün/maketi gerçekleştirmede kullanacakları uygun yöntem ve teknikleri, araç ve gereçleri belirlemede araştırmaya yönlendirilirler. Öğrencilere çalışma ortamının güvenliğini sağlamada, araçları kullanmada uyulması gereken iş güvenliği kuralları açıklanır. Tasarımlarını gerçekleştirmede kullanacakları yöntem ve teknikleri denemelerine fırsat verilir. Tasarımını gerçekleştirmede kullanacakları araçların kullanımı öğretilir. Öğrenciler belirledikleri gereci, tasarladıkları ürünün formuna uygun olarak işler ve tasarım modellerini gerçekleştirirler. Tasarımları için yaptıkları değişiklik önerilerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere fırsat verilir.

Tasarımını gerçekleştiren öğrenciler ürünlerinin pazarlanabilirliği konusunda çalışırlar. Pazarlanabilirlik çalışmaları, tasarlanan ürün için marka ve logo geliştirilmesini; gerektirmesi hâlinde ürünün ambalaj tasarımının yapılmasını ve ürünün satışı için reklam senaryosunun yazılmasını kapsar. Bunları gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrenciler öz değerlendirme formlarını doldururlar. Tasarım günlüklerini, gerçekleştirdikleri tasarım modellerini ve diğer kanıtlarını değerlendirmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR
1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.
2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.
3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.
4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.
8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.
9. Tasarım önerisinin benzer ürünlerden farklı olabilmesi için sahip olması gereken özellikleri sorgular.
10. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.
11. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
12. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
13. Tasarımı, belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.
14. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.
15. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
16. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.
17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
18. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
19. Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı ürüne yansıtır.
20. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaktan zevk alır.
21. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek çalışma gerekip gerekmediğini belirler.
22. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için çevresindeki kişilerin fikirlerini alır ve listeler.
23. Pazarlanabilirlik açısından uygun gördüğü fikirleri dikkate alarak ürününde değişiklik (inovasyon) yapar.
24. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe özgün ve akılda kalıcı bir marka bulur.
25. Ürünün üzerinde kullanabilmek için logolar tasarlar.
26. Tasarladığı logoları çizer ve en uygun olanını seçer.
27. Ürün için bir slogan geliştirir.
28. Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar.
29. Ambalajın farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterir.
30. Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler.
31. Ambalaj tasarım önerisini uygun yazı tipleri, renkleri, resim ve süslemeler kullanarak çizimle ifade eder.
32. Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.
33. Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için reklam senaryosu hazırlar.
34. Reklam senaryosunu kullanarak basit çizimlerle reklam öykü panoları hazırlar.
35. Ürünü pazarlanabilir hâle getirmeye kararlı olur.
Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin ürüne yönelik tasarım sürecini sorgulayarak fark etmelerini, bu süreci yaşamlarındaki benzer sorunların çözümünde kullanabilmelerini, ürün ve pazarlama inovasyonu yapmalarını sağlamaktır.

Bu etkinlik, bu tabloda yer alan kazanımların tamamına yönelik hazırlanmıştır.

[!] “Nasıl Tanıtalım?” etkinliği bireysel olarak gerçekleştirilir.
[!] Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik yeterli süre verilir.
[!] Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme sürecinde rehberlik edilir.
[!] Öğrenciler çalışma ortamının düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilir.
[!] Yapılacak tasarımlarda artık malzeme kullanması sağlanır.
[!] İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda öğrencilerin çevrenin imkânlarından yararlanmalarına fırsat verilir.
[!] Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
[!] Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak eleştirilir.
↺ “Üretiyoruz”
[!] Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı yazılımlar kullanmaları konusunda serbest bırakılır.
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.

Kullanılan kısaltmalar;
↺: Ders İçi İlişkilendirme

Nasıl Tanıtalım? Etkinliği” üzerine 3 düşünce

  1. öncelikle teşekkürler
    benim merak ettiğim bir şey vardı şimdi öğrenciler geçen sene yaptıkları çalışmaları kullanıp direkt olarak pazarlama aşamasına geçecekler ise ilk aşamaları tekrarlamayacaklar mı acaba YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM İLK SENEM MESLEKTE BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM

    • Öğrenciler 8. sınıfta gerçekleştireceği “Nasıl Tanıtalım?” etkinliğini “Pazarlanabilir Hâle Getirme” aşamasından başlatabilir. Bu amaçla önceki yıllarda Yapım kuşağında yaptığı bir çalışmasını ya da herhangi bir ürünü kullanabilirler. İstekli öğrenciler “pazarlanabilir hâle getirmek” için yeni bir ürün elde edebilirler. Öğrenciler bu konuda esnek bırakılmalıdır. Tasarım sürecinde öğrenciler yakından takip edilmeli ve gerekli rehberlik yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>